Veřejná zakázka: Rekonstrukce objektu Pernerova 29

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 117
Systémové číslo VZ: P17V00000117
Evidenční číslo zadavatele: SES/OVZ/2017/0052
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-031294
Datum zahájení: 06.11.2017
Žádost o účast podat do: 12.12.2017 10:00
Nabídku podat do: 09.03.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce objektu Pernerova 29
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro provádění stavby zpracované společností
D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., se sídlem Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8, IČO: 26760312, dle právních předpisů upravujících oblast realizace stavebních prací do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky a výkazu výměr, provést stavební úpravy objektu školy směřující k energeticky úsporným opatřením objektu školy na adrese Pernerova 29.
Veřejná zakázka je spolufinancována EU z Operačního programu Životní prostředí, reg. č. projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004263 a z Operačního programu Praha Pól růstu ČR, reg. č. projektu CZ.07.4.67/0.0/0.0/16-039/0000409.
Na financování veřejné zakázky se budou podílet oba zadavatelé. Specifikace rozsahu financování předmětu veřejné zakázky jednotlivými zadavateli je uvedena v návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 4 ZD).Detailní vymezení předmětu plnění veřejné zakázky je vymezeno v příloze č. 1 ZD.

Veřejná zakázka je zadávána v souladu s § 9 ZZVZ centrálním zadavatelem na základě Smlouvy o centrálním zadání veřejné zakázky.
Centrálním zadavatelem je Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace, IČO: 00639524, se sídlem U Synagogy 2/236, 180 00 Praha 8 - Libeň. Pověřujícím zadavatelem je Městská část Praha 8, IČO: 0063797, se sídlem Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 - Libeň.

Plnění předmětu veřejné zakázky bude ukončeno nejpozději do 395 kalendářních dnů ode dne předání staveniště, přičemž část předmětu plnění veřejné zakázky - Snížení energetické náročnosti objektu, reg. č. projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004263 nejpozději do 31. 10. 2018.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 100 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace
 • IČO: 00639524
 • Poštovní adresa:
  U synagogy 236/2
  18000 Praha 8 - Libeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-030994

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.praha8.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky