Veřejné zakázky Městské části Praha 8

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Městská část Praha 8.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pravidelná údržba ploch a veřejné zeleně na území MČ Praha 8
nadlimitní Příjem nabídek 27.05.2021 30.06.2021 10:00
Výdejní pult včetně příslušenství pro ŠJ ZŠ Hovorčovická
podlimitní Hodnocení 06.05.2021 02.06.2021 10:30
Sestava plynových spotřebičů pro ŠJ ZŠ Hovorčovická
podlimitní Hodnocení 06.05.2021 02.06.2021 10:00
Rekonstrukce a nástavba budovy v užívání Městské policie hl. m. Prahy, na adrese Balabánova 1273/2, Praha 8 - Kobylisy
podlimitní Hodnocení 15.04.2021 05.05.2021 10:00
Úprava bezmotorové komunikace A2 a A26
podlimitní Hodnocení 12.03.2021 10.05.2021 10:00
všechny zakázky