Veřejné zakázky Městské části Praha 8

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Městská část Praha 8.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pojištění movitého a nemovitého majetku, odpovědnosti za újmu pro MČ Praha 8 a její organizace
nadlimitní Příjem nabídek 27.08.2020 05.10.2020 10:00
Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 oblast J
nadlimitní Hodnocení 27.07.2020 01.09.2020 10:30
Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 oblast I
nadlimitní Hodnocení 27.07.2020 01.09.2020 10:00
Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 oblast F
podlimitní Hodnocení 09.07.2020 04.08.2020 10:00
všechny zakázky