Veřejné zakázky Městské části Praha 8

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Městská část Praha 8.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybudování 3 ks městských SOS hlásek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.08.2022 23.08.2022 09:00
Pravidelná údržba ploch a veřejné zeleně na území MČ Praha 8
nadlimitní Příjem nabídek 05.08.2022 02.11.2022 10:00
Bezpečná osmička – služby elektronických komunikací pro městskou část Praha 8 a další organizace
nadlimitní Příjem nabídek 01.08.2022 06.09.2022 10:00
Zajištění úklidových služeb v budovách Úřadu městské části Praha 8 a jejich okolí
nadlimitní Hodnocení 03.06.2022 13.07.2022 10:00
Tisk a doprava časopisu městské části Praha 8 „Osmička“
podlimitní Vyhodnoceno 02.06.2022 21.06.2022 10:00
Inovativní přístup k přípravě a řešení krizových situací a mimořádných událostí
nadlimitní V jednání 20.05.2022 24.06.2022 10:00
Úprava bezmotorové komunikace A2 v úseku Breitfeldova – Negrelliho viadukt
podlimitní Hodnocení 19.05.2022 14.06.2022 10:00
Zajištění slušného pohřbení – tzv. sociální pohřby
podlimitní Hodnocení 28.03.2022 20.04.2022 10:00
Předběžná tržní konzultace pro realizaci veřejné zakázky s názvem "Inovativní přístup k přípravě a řešení krizových situací a mimořádných událostí"
podlimitní Zadávání 21.01.2022 31.01.2022 23:59
Návrh architektonického řešení základní školy Rohan, Praha 8
nadlimitní Hodnocení 06.01.2022 01.04.2022 10:00
Dívka s kolem
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.12.2021 11.02.2022 15:00
všechny zakázky