Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Prodloužení supportu na servery
podlimitní Příjem nabídek 20.11.2023 06.12.2023 10:00
Výměna transformátoru v trafostanici TS 37
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.11.2023 27.11.2023 09:00
Zpracování analýzy vhodnosti EPC projektu na vybrané objekty MČ Praha 8
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2023 21.11.2023 10:00
Oprava telefonní ústředny
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2023 20.11.2023 11:00
Poskytování zdravotní péče klientům a s ní úzce související konzultační služby v oboru všeobecné praktické lékařství
podlimitní Hodnocení 03.11.2023 23.11.2023 09:30
Zajištění stravování pro klienty sociálních služeb
podlimitní Hodnocení 27.10.2023 15.11.2023 09:30
Pravidelná údržba ploch a veřejné zeleně na území MČ Praha 8
nadlimitní Hodnocení 17.10.2023 20.11.2023 10:00
Přístavba tělocvičny, školní jídelny a kuchyně, ZŠ Lyčkovo náměstí 6/460, Praha 8 - Karlín
nadlimitní Příjem nabídek 13.10.2023 13.12.2023 10:00
Dodání dvou osobních elektromobilů
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2023 30.10.2023 09:30
Zajištění služeb operátora telekomunikační sítě
podlimitní Zadáno 03.10.2023 23.10.2023 10:00
Dopravně-urbanistická studie území vymezeného ulicemi Konšelská, Kandertova, Primátorská
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2023 10.10.2023 09:00
Pořízení platebního automatu
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2023 09.10.2023 10:00
Zajištění dodávek kancelářského materiálu pro potřeby ÚMČ Praha 8
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2023 03.10.2023 08:30
Distribuce časopisu městské části Praha 8 "Osmička"
podlimitní Hodnocení 24.08.2023 19.09.2023 09:00
Zajištění dodávek originálního spotřebního materiálu k tiskárnám, kopírovacím strojům a multifunkčním zařízením
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2023 06.09.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››