Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2023
nadlimitní Zadáno 02.11.2022 02.11.2022 10:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2023
nadlimitní Zadáno 02.11.2022 02.11.2022 10:00
Nákup notebooků včetně příslušenství
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2022 08.11.2022 10:00
Tisk a doprava časopisu městské části Praha 8 „Osmička"
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2022 25.10.2022 10:00
Zajištění stravování pro klienty sociálních služeb
podlimitní Hodnocení 16.09.2022 05.10.2022 10:00
Poskytování tiskových služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2022 20.09.2022 09:00
Dodávka vybavení pro polytechnické zázemí MŠ Štěpničná
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2022 30.08.2022 10:00
Venkovní polytechnické zázemí MŠ Štěpničná
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2022 30.08.2022 10:00
Dodávka IT vybavení do polytechnické učebny v Základní škole, Praha 8, Glowackého 6
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2022 29.08.2022 10:00
Odstranění stávající stavby - objekty autoservisu na pozemku parc. č. 4030/1, k.ú. Libeň, Praha 8
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2022 23.08.2022 10:00
Bezpečná osmička – služby elektronických komunikací pro městskou část Praha 8 a další organizace
nadlimitní Zadáno 01.08.2022 06.09.2022 10:00
Technická podpora na akcích pořádaných MČ Praha 8
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2022 09.08.2022 10:00
Dodávka nářadí do polytechnické učebny v Základní škole, Praha 8, Glowackého 6
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2022 25.07.2022 10:00
Dodávka nábytku do polytechnické učebny v Základní škole, Praha 8, Glowackého 6
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2022 25.07.2022 10:00
Modernizace polytechnické učebny v Základní škole, Praha 8, Glowackého 6
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2022 25.07.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››