Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup počítačů
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2022 21.06.2022 10:00
Zajištění úklidových služeb v budovách Úřadu městské části Praha 8 a jejich okolí
nadlimitní Příjem nabídek 03.06.2022 13.07.2022 10:00
Tisk a doprava časopisu městské části Praha 8 „Osmička“
podlimitní Vyhodnoceno 02.06.2022 21.06.2022 10:00
Inovativní přístup k přípravě a řešení krizových situací a mimořádných událostí
nadlimitní Příjem předběžných nabídek 20.05.2022 24.06.2022 10:00
Prodloužení supportu na servery
podlimitní Hodnocení 19.05.2022 07.06.2022 10:00
Úprava bezmotorové komunikace A2 v úseku Breitfeldova – Negrelliho viadukt
podlimitní Hodnocení 19.05.2022 14.06.2022 10:00
Nákup a dodávka drobného dlouhodobého hmotného majetku a drobného hmotného majetku
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2022 23.05.2022 09:00
Nákup mycího stroje s automatickým posuvem košů do školní jídelny Zenklova
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2022 25.05.2022 10:00
Komunální služby na území MČ Praha 8 - úklid psích exkrementů
nadlimitní Hodnocení 26.04.2022 01.06.2022 10:00
Zajištění služeb operátora telekomunikační sítě pro potřebu ÚMČ Praha 8
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2022 19.04.2022 09:00
Zajištění slušného pohřbení – tzv. sociální pohřby
podlimitní Hodnocení 28.03.2022 20.04.2022 10:00
Zajištění provozních a servisních služeb centrální infrastruktury
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2022 22.03.2022 09:00
Technický dozor stavebníka (TDS) a koordinátor BOZP na akci „Úprava bezmotorové komunikace A2 a A26“
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2022 15.02.2022 10:00
Předběžná tržní konzultace pro realizaci veřejné zakázky s názvem "Inovativní přístup k přípravě a řešení krizových situací a mimořádných událostí"
podlimitní Zadávání 21.01.2022 31.01.2022 23:59
Poskytování konzultačních služeb v rámci projektu Inovativní přístup k přípravě a řešení krizových situací a mimořádných událostí
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2022 25.01.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››