Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
AddNet – centrální správa a řízení přístupů do sítě
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.11.2020 26.11.2020 09:00
Zajištění opravy 2 telefonních ústředen
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2020 18.11.2020 09:00
Vánoční osvětlení MČ Praha 8 v roce 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2020 03.11.2020 09:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2021 a 2022
nadlimitní Zadáno 08.09.2020 08.09.2020 10:00
Pojištění movitého a nemovitého majetku, odpovědnosti za újmu pro MČ Praha 8 a její organizace
nadlimitní Vyhodnoceno 27.08.2020 05.10.2020 10:00
Nákup 10 kusů velkoobjemových kontejnerů na BRKO
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2020 25.08.2020 09:00
Bezpečná osmička – služby elektronických komunikací pro městskou část Praha 8 a další organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2020 24.08.2020 10:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2021 a 2022
podlimitní Zadáno 04.08.2020 04.08.2020 15:00
Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 oblast J
nadlimitní Zadáno 27.07.2020 01.09.2020 10:30
Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 oblast I
nadlimitní Zadáno 27.07.2020 01.09.2020 10:00
Zajištění servisu drobného dlouhodobého hmotného majetku a drobného hmotného majetku
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2020 04.08.2020 10:30
Nákup plastového rozvodného systému chlazení PE Standard nebo vyššího včetně sběrače
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2020 04.08.2020 09:30
Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 oblast F
podlimitní Zadáno 09.07.2020 04.08.2020 10:00
Zajištění provozní podpory Uniflow
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2020 20.07.2020 09:00
Zajištění slušného pohřbení – sociální pohřby
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2020 07.07.2020 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››