Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup 10 kusů velkoobjemových kontejnerů na BRKO
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.08.2020 25.08.2020 09:00
Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 oblast J
nadlimitní Příjem nabídek 27.07.2020 01.09.2020 10:30
Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 oblast I
nadlimitní Příjem nabídek 27.07.2020 01.09.2020 10:00
Nákup plastového rozvodného systému chlazení PE Standard nebo vyššího včetně sběrače
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.07.2020 04.08.2020 09:30
Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 oblast F
podlimitní Hodnocení 09.07.2020 04.08.2020 10:00
Zajištění provozní podpory Uniflow
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2020 20.07.2020 09:00
Zajištění slušného pohřbení – sociální pohřby
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2020 07.07.2020 09:30
Analýza možností dalšího nakládání s polyfunkčním objektem Nová Palmovka
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2020 07.07.2020 11:00
Zajištění služeb Cloud computingu pro provoz portálu www.praha8.cz
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2020 07.07.2020 10:00
Nákup a dodávka drobného dlouhodobého hmotného majetku a drobného hmotného majetku
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2020 29.06.2020 09:15
Zajištění technického vybavení pro konání zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2020 29.06.2020 09:00
Zpracování podkladových studií pro změny územního plánu při ulici Prosecká
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2020 22.06.2020 10:30
Poskytování služeb pojišťovacího makléře městské části Praha 8
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2020 22.06.2020 10:00
Provedení externího auditu ICT smluv a zakázek na úřadu městské část Praha 8 realizovaných ode dne 14. 11. 2018 do dne 6. 4. 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2020 01.06.2020 10:00
Nákup materiálu pro provedení dezinfekce vnitřních prostor budov svěřených do správy SeS a pro provedení dezinfekce dětských hřišť a sportovišť v prostorech ZŠ a Parkurového hřiště Ládví na území MČ Praha 8 v souvislosti s koronavirovou pandemií
podlimitní Zadáno 27.04.2020 05.05.2020 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››