Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Provádění zimní údržby chodníků a schodišť
podlimitní Zadáno 02.11.2017 21.11.2017 11:00
Zajištění údržby parků – park u Libeňského zámku, nám. Dr. Václava Holého, Kaizlovy sady, Lyčkovo náměstí, Karlínské náměstí
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2017 14.11.2017 10:00
Dodávka 1 ks komunálního nosiče nářadí
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2017 31.10.2017 10:00
PD - Vybudování parkovacích stání v ulicích Famfulíkova, Eledrova, Feřtekova a Řešovská
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2017 12.10.2017 10:00
Převod parkoviště U Meteoru do placeného režimu
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2017 27.09.2017 09:00
Výstavba parku s volným pohybem psů s agility prvky v ul. Sokolovská
podlimitní Zadáno 14.09.2017 23.10.2017 10:00
Stavba podzemních kontejnerových stání na celém území městské části Praha 8 - II. etapa
podlimitní Zadáno 07.09.2017 25.09.2017 12:00
Zajištění dodávek kancelářského materiálu pro potřeby ÚMČ Praha 8
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2017 27.09.2017 10:00
Projektová dokumentace - Výstavba Nové scény Divadla Karla Hackera
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2017 29.08.2017 10:00
Provádění sečí na území MČ Praha 8 do ukončení užšího řízení ev. č. OVZ/2017/0026
nadlimitní Zadáno 08.08.2017 09.08.2017 08:00
Správa, údržba a vytápění objektů, ve kterých působí Úřad městské části Praha 8
nadlimitní Zadáno 08.08.2017 18.09.2017 10:00
Poskytování veřejně prospěšných (technických) služeb na území Městské části Praha 8 – Čistá osmička
nadlimitní Zadáno 27.07.2017 19.09.2017 10:00
Distribuce časopisu městské části Praha 8 „Osmička"
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2017 17.07.2017 11:00
Dodávka mobilních kluzišť
nadlimitní Zadáno 03.07.2017 15.08.2017 10:00
Provádění sečí (opravných sečí)
nadlimitní Zadáno 15.06.2017 08.08.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6  ››