Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení zametacích strojů – Městská část Praha 8
nadlimitní Zadáno 22.11.2017 03.01.2018 11:00
Revitalizace parkovací plochy, zeleně a kont. stání v ul. Svídnická, Praha 8
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2017 04.12.2017 09:00
Dostavba chodníku v ulici Mazurská, Praha 8
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2017 04.12.2017 10:00
Služby Cloud computing pro provoz webového portálu
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2017 24.11.2017 09:00
Rekonstrukce stravovacího provozu ZŠ Na Slovance
podlimitní Zadáno 15.11.2017 19.12.2017 13:00
Obsluha odpadkových košů na psí exkrementy
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2017 27.11.2017 09:00
Mimořádný úklid listí na komunikacích na území Městské části Praha 8
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2017 22.11.2017 09:15
Opravy a udržování slaboproudých systémů a sítí
nadlimitní Zadáno 09.11.2017 12.12.2017 10:00
Úprava komunikací - ulice Janečkova a Šimůnkova, Praha 8
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2017 20.11.2017 10:00
Revitalizace ostrůvků zeleně v oblasti ul. Zenklova, Praha 8
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2017 20.11.2017 09:00
Zametání, čištění zpevněných ploch a sběr odpadků
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2017 20.11.2017 11:00
Údržba dětských hřišť a sportovišť
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2017 13.11.2017 09:00
Přistavování a svoz VOK a BIO VOK
podlimitní Zadáno 02.11.2017 21.11.2017 10:00
Obsluha odpadkových košů
podlimitní Zadáno 02.11.2017 21.11.2017 09:00
Provádění zimní údržby chodníků a schodišť
podlimitní Zadáno 02.11.2017 21.11.2017 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6  ››