Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dívka s kolem
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.12.2021 11.02.2022 15:00
Projektové a finanční řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2021 23.11.2021 10:00
Revitalizace parku Dlážděnka – Etapa 1 A
podlimitní Zadáno 22.10.2021 24.11.2021 09:00
Poskytování tiskových služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2021 26.10.2021 10:00
Zajištění stravování pro klienty sociálních služeb
podlimitní Zadáno 06.09.2021 29.09.2021 11:00
Poskytování vyvolávacího a audiovizuálního systému
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2021 13.09.2021 10:00
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na akci „Rekonstrukce a nástavba budovy v užívání Městské policie hl. m. Prahy, na adrese Balabánova 1273/2, Praha 8 - Kobylisy"
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2021 24.08.2021 10:00
Distribuce časopisu městské části Praha 8 "Osmička"
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2021 24.08.2021 09:00
Svoz odpadu Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2021 17.05.2021 10:00
Rekonstrukce a nástavba budovy v užívání Městské policie hl. m. Prahy, na adrese Balabánova 1273/2, Praha 8 - Kobylisy
podlimitní Zadáno 15.04.2021 05.05.2021 10:00
Úprava bezmotorové komunikace A2 a A26
podlimitní Zadáno 12.03.2021 10.05.2021 10:00
Technická podpora systémů ICZ e-spis a IS DESA
podlimitní Zadáno 12.03.2021 30.03.2021 10:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2021 a 2022
nadlimitní Zadáno 08.09.2020 08.09.2020 10:00
Pojištění movitého a nemovitého majetku, odpovědnosti za újmu pro MČ Praha 8 a její organizace
nadlimitní Zadáno 27.08.2020 05.10.2020 10:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2021 a 2022
podlimitní Zadáno 04.08.2020 04.08.2020 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5  ››