Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce 6 ks kontejnerových stání v ul. Pomořanská, k.ú. Troja
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2018 06.02.2018 09:00
Rekonstrukce 5 ks kontejnerových stání v ulicích Krosenská a Lešenská, k.ú. Troja
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2018 05.02.2018 09:00
Revitalizace prostranství na pozemku parc. č. 2730/1 a 2730/3, k.ú. Libeň - park U Rokytky
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2018 07.02.2018 11:15
Výstavba chodníku a rekonstrukce kontejner. stání ul. Krosenská, k.ú. Troja
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2018 05.02.2018 10:30
Revitalizace pěší cesty a prostranství kolem pozemku parc. č. 3874, ul. Pivovarnická, k.ú. Libeň
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2018 07.02.2018 09:45
„Stavební úpravy vstupů u bytového domu Krynická, ulice Krynická, k.ú.Troja
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2018 06.02.2018 09:45
Vybudování schodů v parku pod Korábem, parc. č. 3723/12 k. ú. Libeň
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2018 07.02.2018 10:30
Poskytování technické podpory na akcích pořádaných městskou částí Praha 8
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2018 22.01.2018 10:30
Rekonstrukce 10 nadzemních kontejnerových stání - ul. Bojasova a Slancova, pozemek parc. č. 2364/162 k.ú. Kobylisy
VZ malého rozsahu Zadáno 29.12.2017 15.01.2018 11:00
Rekonstrukce schodiště, přilehlých cest a terénní úpravy u SVJ Bedřichovská, Praha 8 - Libeň
VZ malého rozsahu Zadáno 29.12.2017 15.01.2018 09:00
Rekonstrukce 8 kontejnerových stání a dostavba chodníku včetně odpočinkové zóny - Hlaváčova a Taussigova ul. - Praha 8, Kobylisy
VZ malého rozsahu Zadáno 29.12.2017 15.01.2018 10:00
Zdravotnické kurzy pro mateřské a základní školy a pro obyvatele MČ Praha 8
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2017 19.12.2017 10:30
Stavební úpravy bezmotorové komunikace A2
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2017 19.12.2017 11:30
Výstavba sportovního hřiště ZŠ B. Hrabala, Praha 8
podlimitní Zadáno 06.12.2017 21.12.2017 10:00
Zhotovení a doprava smaltovaných cedulí
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2017 04.12.2017 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6  ››