Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace parku Dlážděnka - I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2018 20.08.2018 10:00
Revitalizace veřejného prostranství Palmovka - mobiliář a založení vegetace
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2018 23.07.2018 09:00
Dodávky zemního plynu pro MČ Praha 8 a její příspěvkové organizace
nadlimitní Zadáno 09.07.2018 14.08.2018 10:00
ZŠ Chabařovická 1125/4 – zateplení objektu a rekuperace
podlimitní Vyhodnoceno 18.06.2018 11.10.2018 10:00
PD – Úprava bezmotorové komunikace A2 v úseku Šaldova – Negrelliho viadukt
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2018 19.06.2018 09:00
Úprava projektové dokumentace pro stavbu budovy Nová Palmovka a související inženýrská činnost
nadlimitní Zadáno 30.05.2018 20.06.2018 12:00
Rekonstrukce 6 ks kontejnerových stání v ul. Pomořanská, k.ú. Troja
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2018 06.02.2018 09:00
Rekonstrukce 5 ks kontejnerových stání v ulicích Krosenská a Lešenská, k.ú. Troja
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2018 05.02.2018 09:00
Revitalizace prostranství na pozemku parc. č. 2730/1 a 2730/3, k.ú. Libeň - park U Rokytky
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2018 07.02.2018 11:15
Výstavba chodníku a rekonstrukce kontejner. stání ul. Krosenská, k.ú. Troja
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2018 05.02.2018 10:30
Revitalizace pěší cesty a prostranství kolem pozemku parc. č. 3874, ul. Pivovarnická, k.ú. Libeň
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2018 07.02.2018 09:45
„Stavební úpravy vstupů u bytového domu Krynická, ulice Krynická, k.ú.Troja
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2018 06.02.2018 09:45
Vybudování schodů v parku pod Korábem, parc. č. 3723/12 k. ú. Libeň
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2018 07.02.2018 10:30
Poskytování technické podpory na akcích pořádaných městskou částí Praha 8
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2018 22.01.2018 10:30
Rekonstrukce 10 nadzemních kontejnerových stání - ul. Bojasova a Slancova, pozemek parc. č. 2364/162 k.ú. Kobylisy
VZ malého rozsahu Zadáno 29.12.2017 15.01.2018 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8  ››