Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Provedení externího auditu ICT smluv a zakázek na úřadu městské část Praha 8 realizovaných ode dne 14. 11. 2018 do dne 6. 4. 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2020 01.06.2020 10:00
Nákup materiálu pro provedení dezinfekce vnitřních prostor budov svěřených do správy SeS a pro provedení dezinfekce dětských hřišť a sportovišť v prostorech ZŠ a Parkurového hřiště Ládví na území MČ Praha 8 v souvislosti s koronavirovou pandemií
podlimitní Zadáno 27.04.2020 05.05.2020 12:00
Územní studie Palmovka
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2020 03.03.2020 09:00
Tisk a doprava časopisu městské části Praha 8 "Osmička"
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2020 17.02.2020 10:00
„MŠ DOLÁKOVA – VÝSTAVBA SKAUTSKÉ KLUBOVNY“
podlimitní Vyhodnoceno 03.12.2019 20.12.2019 09:00
Nákup počítačů a monitorů
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2019 26.11.2019 09:00
Zajištění a podpora datové konektivity pro objekty ÚMČ Praha 8
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2019 02.12.2019 09:45
Technická podpora systémů ICZ e-spis a IS DESA
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2019 02.12.2019 09:30
Servis a údržba telekomunikačních zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2019 25.11.2019 10:00
Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 – oblast B
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2019 24.09.2019 09:15
Komunální služby Praha 8
nadlimitní Zadáno 02.09.2019 07.10.2019 10:00
Pronájem vozů s elektrickým pohonem pro potřeby ÚMČ Praha 8
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2019 05.09.2019 09:00
Správa a údržba kotelen v objektech městské části Praha 8
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2019 22.08.2019 10:00
Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 - oblast E
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2019 20.08.2019 09:30
Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 - oblast D
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2019 20.08.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››