Veřejná zakázka: Pravidelná údržba ploch a veřejné zeleně na území MČ Praha 8

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 351
Systémové číslo: P21V00000025
Evidenční číslo zadavatele: OVZ/2021/0009
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-019339
Datum zahájení: 27.05.2021
Nabídku podat do: 25.08.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pravidelná údržba ploch a veřejné zeleně na území MČ Praha 8
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Účelem této nadlimitní veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody o poskytování služeb na období 4 let, a to vždy s jedním dodavatelem pro konkrétní část veřejné zakázky.
Předmětem jednotlivých dílčích plnění je provádění údržby ploch veřejné zeleně na území městské části Praha 8, přičemž jednotlivé služby jsou podrobně specifikovány v závazném vzoru rámcové dohody o poskytování služeb tvořícího přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 186 854 830 Kč bez DPH

Místo plnění

 • dle jednotlivých částí

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 8
 • IČO: 00063797
 • Poštovní adresa:
  Zenklova 1/35
  18000 Praha 8 – Libeň
 • Název oddělení: OPS
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-006123

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.praha8.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy