Veřejná zakázka: „MŠ DOLÁKOVA – VÝSTAVBA SKAUTSKÉ KLUBOVNY“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 273
Systémové číslo: P19V00000045
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 03.12.2019
Nabídku podat do: 20.12.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „MŠ DOLÁKOVA – VÝSTAVBA SKAUTSKÉ KLUBOVNY“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem bude realizace stavebních prací na:
• Projektu s názvem „Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 598/3, 181 00, Praha 8 – Bohnice“, (dále též jen „Stavba“) dle projektové dokumentace, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace a jejímž zhotovitelem je společnost ABCD Studio, s.r.o., se sídlem Paříkova 910/11a, 190 00 Praha 9, IČO: 22794107 („Projektová dokumentace ke Stavbě“)
Rozsah stavebních prací včetně podrobnějších a bližších informací o předmětu plnění veřejné zakázky je dále uveden v Soupisu prací a výkazu výměr pro Stavbu, který tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 354 253 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace
 • IČO: 00639524
 • Poštovní adresa:
  U synagogy 236/2
  18000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-030994

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.praha8.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky