Veřejná zakázka: Úprava projektové dokumentace pro stavbu budovy Nová Palmovka a související inženýrská činnost

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 208
Systémové číslo: P18V00000054
Evidenční číslo zadavatele: OVZ/2018/0024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-026305
Datum zahájení: 30.05.2018
Nabídku podat do: 20.06.2018 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava projektové dokumentace pro stavbu budovy Nová Palmovka a související inženýrská činnost
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace požadavků zadavatele na provedení změn v projektové dokumentaci, která byla zpracována na základě smlouvy o výstavbě a poskytování služeb uzavřené dne 15. října 2010, a na provádění související inženýrské činnosti, a to za účelem dosažení změny využití části rozestavěné budovy "Nová Palmovka" pro potřeby Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Veřejná zakázka je zadávána v jednacím řízení bez uveřejnění. Použití tohoto druhu zadávacího řízení je odůvodněno potřebou zadavatele zajistit plnění předmětu veřejné zakázky, a zároveň nezbytností respektovat ochranu výhradních práv Metrostav Alfa s.r.o., včetně práv duševního vlastnictví ve smyslu § 63 odst. 3 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a to jednak výhradních práv ve vztahu k budově "Nová Palmovka", která je architektonickým dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění ve fázi rozpracovanosti, a dále ve vztahu k technické dokumentaci, k technologickým postupům a dalším plněním, která byla poskytnuta na základě smlouvy o výstavbě a poskytování služeb uzavřené dne 15. října 2010. Výhradním vykonavatelem majetkových autorských práv k architektonickému dílu, které je předmětem původní veřejné zakázky (60042912), je Metrostav Alfa s.r.o.. Z tohoto důvodu může být Veřejná zakázka plněna pouze Metrostav Alfa s.r.o. a jiný postup zadání, než v jednacím řízení bez uveřejnění, nelze využít.
  Dodavatel uzavřel dne 2. prosince 2010 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru s AP Atelier - Ing. arch. Josef PLESKOT, identifikační číslo osoby 14908352, daňové identifikační číslo CZ521203124, se sídlem Komunardů 1529/5, 170 00 Praha 7, který zajišťuje pro Metrostav Alfa s.r.o. zejména veškeré činnosti související se zhotovováním projektové dokumentace k budově "Nová Palmovka". Výkon autorských práv nepředpokládá potřebu živnostenského oprávnění. Metrostav Alfa s.r.o. je v plném rozsahu oprávněn k provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Projektovou dokumentaci pro Dodavatele jako vykonavatele autorských práv zpracoval a zpracovává AP Atelier - Ing. arch. Josef PLESKOT, a to v souladu s podmínkami Původní veřejné zakázky.
  Zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění je dále odůvodněno potřebou návaznosti projektové, inženýrské a stavební činnosti související s výstavbou budovy "Nová Palmovka", která bude i nadále prováděna Metrostav Alfa s.r.o. na základě smlouvy o výstavbě a poskytování služeb 15. října 2010.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 700 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 8
 • IČO: 00063797
 • Poštovní adresa:
  Zenklova 1/35
  18000 Praha 8 – Libeň
 • Název oddělení: OKS/ICT
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-006123

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zenklova 1/35
18000 Praha 8 – Libeň

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky