Veřejné zakázky Městské části Praha 8

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Městská část Praha 8.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Prodloužení supportu na servery
podlimitní Příjem nabídek 20.11.2023 06.12.2023 10:00
Výměna transformátoru v trafostanici TS 37
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.11.2023 27.11.2023 09:00
Poskytování zdravotní péče klientům a s ní úzce související konzultační služby v oboru všeobecné praktické lékařství
podlimitní Hodnocení 03.11.2023 23.11.2023 09:30
Zajištění stravování pro klienty sociálních služeb
podlimitní Hodnocení 27.10.2023 15.11.2023 09:30
Pravidelná údržba ploch a veřejné zeleně na území MČ Praha 8
nadlimitní Hodnocení 17.10.2023 20.11.2023 10:00
Přístavba tělocvičny, školní jídelny a kuchyně, ZŠ Lyčkovo náměstí 6/460, Praha 8 - Karlín
nadlimitní Příjem nabídek 13.10.2023 13.12.2023 10:00
Distribuce časopisu městské části Praha 8 "Osmička"
podlimitní Hodnocení 24.08.2023 19.09.2023 09:00
Předběžná tržní konzultace pro realizaci veřejné zakázky s názvem "Inovativní přístup k přípravě a řešení krizových situací a mimořádných událostí"
podlimitní Zadávání 21.01.2022 31.01.2022 23:59
Návrh architektonického řešení základní školy Rohan, Praha 8
nadlimitní Hodnocení 06.01.2022 01.04.2022 10:00
Dívka s kolem
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.12.2021 11.02.2022 15:00
všechny zakázky