Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění stravování pro klienty sociálních služeb
podlimitní Příjem nabídek 16.09.2022 05.10.2022 10:00
Pravidelná údržba ploch a veřejné zeleně na území MČ Praha 8
nadlimitní Příjem nabídek 05.08.2022 02.11.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016