Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komunální služby na území MČ Praha 8 - úklid psích exkrementů
nadlimitní Příjem nabídek 26.04.2022 01.06.2022 10:00
Zajištění služeb operátora telekomunikační sítě pro potřebu ÚMČ Praha 8
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2022 19.04.2022 09:00
Zajištění slušného pohřbení – tzv. sociální pohřby
podlimitní Hodnocení 28.03.2022 20.04.2022 10:00
Zajištění provozních a servisních služeb centrální infrastruktury
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2022 22.03.2022 09:00
Technický dozor stavebníka (TDS) a koordinátor BOZP na akci „Úprava bezmotorové komunikace A2 a A26“
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2022 15.02.2022 10:00
Předběžná tržní konzultace pro realizaci veřejné zakázky s názvem "Inovativní přístup k přípravě a řešení krizových situací a mimořádných událostí"
podlimitní Zadávání 21.01.2022 31.01.2022 23:59
Poskytování konzultačních služeb v rámci projektu Inovativní přístup k přípravě a řešení krizových situací a mimořádných událostí
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2022 25.01.2022 10:00
Návrh architektonického řešení základní školy Rohan, Praha 8
nadlimitní Hodnocení 06.01.2022 01.04.2022 10:00
Dívka s kolem
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.12.2021 11.02.2022 15:00
Odstranění náletových dřevin a zapojeného keřového porostu na vnějších svazích Kobyliské střelnice
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2021 14.12.2021 09:00
Zajištění a podpora datové konektivity pro objekty ÚMČ Praha 8
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2021 30.11.2021 10:30
Zajištění dietního stravování pro klienty sociálních služeb
podlimitní Zadáno 16.11.2021 07.12.2021 10:00
Právní služby – administrace řízení o inovačním partnerství
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2021 23.11.2021 10:00
Projektové a finanční řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2021 23.11.2021 10:00
Revitalizace parku Dlážděnka – Etapa 1 A
podlimitní Zadáno 22.10.2021 24.11.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››