Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění stravování pro klienty sociálních služeb
podlimitní Příjem nabídek 16.09.2022 05.10.2022 10:00
Dodávka IT vybavení do polytechnické učebny v Základní škole, Praha 8, Glowackého 6
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2022 29.08.2022 10:00
Odstranění stávající stavby - objekty autoservisu na pozemku parc. č. 4030/1, k.ú. Libeň, Praha 8
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2022 23.08.2022 10:00
Pravidelná údržba ploch a veřejné zeleně na území MČ Praha 8
nadlimitní Příjem nabídek 05.08.2022 02.11.2022 10:00
Bezpečná osmička – služby elektronických komunikací pro městskou část Praha 8 a další organizace
nadlimitní Hodnocení 01.08.2022 06.09.2022 10:00
Technická podpora na akcích pořádaných MČ Praha 8
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2022 09.08.2022 10:00
Dodávka nářadí do polytechnické učebny v Základní škole, Praha 8, Glowackého 6
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2022 25.07.2022 10:00
Dodávka nábytku do polytechnické učebny v Základní škole, Praha 8, Glowackého 6
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2022 25.07.2022 10:00
Modernizace polytechnické učebny v Základní škole, Praha 8, Glowackého 6
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2022 25.07.2022 10:00
Zajištění servisu drobného dlouhodobého hmotného majetku a drobného hmotného majetku
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2022 12.07.2022 09:00
Projektový management – Základní škola ROHAN
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2022 21.06.2022 09:00
Zajištění úklidových služeb v budovách Úřadu městské části Praha 8 a jejich okolí
nadlimitní Zadáno 03.06.2022 13.07.2022 10:00
Tisk a doprava časopisu městské části Praha 8 „Osmička“
podlimitní Vyhodnoceno 02.06.2022 21.06.2022 10:00
Vybavení venkovní polytechnické učebny MŠ Korycanská
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2022 08.06.2022 10:15
Venkovní polytechnická učebna MŠ Korycanská
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2022 08.06.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››