Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Grafické zpracování časopisu městské části Praha 8 "Osmička"
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2024 29.01.2024 09:00
Technická podpora při pořádání divadelních představení v Divadle Karla Hackera
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2024 22.01.2024 09:00
Zajištění stravování pro klienty sociálních služeb
podlimitní Zadáno 14.12.2023 10.01.2024 09:00
Projektový management – Sportovní hala Jána Mahora v Kobylisích
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2023 19.12.2023 13:00
Zajištění zabezpečené konektivity pro objekty ÚMČ Praha 8
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2023 18.12.2023 10:00
Prodloužení supportu na servery
podlimitní Zadáno 20.11.2023 06.12.2023 10:00
Nákup dopravního automobilu s přívěsem
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2023 27.11.2023 09:30
Výměna transformátoru v trafostanici TS 37
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2023 27.11.2023 09:00
Prodloužení Software Assurance
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2023 21.11.2023 09:00
Poskytování zdravotní péče klientům a s ní úzce související konzultační služby v oboru všeobecné praktické lékařství
podlimitní Zadáno 03.11.2023 23.11.2023 09:30
Pravidelná údržba ploch a veřejné zeleně na území MČ Praha 8
nadlimitní Hodnocení 17.10.2023 20.11.2023 10:00
Přístavba tělocvičny, školní jídelny a kuchyně, ZŠ Lyčkovo náměstí 6/460, Praha 8 - Karlín
nadlimitní Hodnocení 13.10.2023 05.02.2024 10:00
Zajištění služeb operátora telekomunikační sítě
podlimitní Zadáno 03.10.2023 23.10.2023 10:00
Dopravně-urbanistická studie území vymezeného ulicemi Konšelská, Kandertova, Primátorská
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2023 10.10.2023 09:00
Pořízení platebního automatu
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2023 09.10.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››