Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Technická podpora na akcích pořádaných MČ Praha 8
podlimitní Příjem nabídek 29.05.2024 18.06.2024 09:00
Gerontologické centrum Šimůnkova – rozšíření denního stacionáře
podlimitní Hodnocení 06.05.2024 04.06.2024 10:00
Dodávka zemního plynu na období 01.01.2025 – 31.12.2026
nadlimitní Zadáno 30.04.2024
Dodávka elektřiny na období 01.01.2025 – 31.12.2026
nadlimitní Zadáno 30.04.2024
Projektová dokumentace – Dětská skupina Palmovka
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2024 29.04.2024 09:00
Nákup a instalace konvektomatu do školní jídelny
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2024 10.04.2024 09:15
Dodávka léků a léčivých přípravků
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2024 10.04.2024 10:00
Zpracování analýzy vhodnosti EPC II projektu na vybrané objekty MČ Praha 8
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2024 18.03.2024 09:00
Obnova zpevněných ploch a odvodnění v ulici Balabánova, Praha 8
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2024 20.02.2024 10:00
Grafické zpracování časopisu městské části Praha 8 "Osmička"
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2024 29.01.2024 09:00
Technická podpora při pořádání divadelních představení v Divadle Karla Hackera
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2024 22.01.2024 09:00
Urbanistická studie s regulačními prvky na území Kampus u Meteoru
VZ malého rozsahu Zadáno 02.01.2024 16.01.2024 09:00
Zajištění stravování pro klienty sociálních služeb
podlimitní Zadáno 14.12.2023 10.01.2024 09:00
Projektový management – Sportovní hala Jána Mahora v Kobylisích
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2023 19.12.2023 13:00
Zajištění zabezpečené konektivity pro objekty ÚMČ Praha 8
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2023 18.12.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››