Veřejné zakázky Městské části Praha 8

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Městská část Praha 8.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Správa síťové infrastruktury
podlimitní Příjem nabídek 11.07.2024 07.08.2024 10:00
Tisk časopisu Osmička
nadlimitní Příjem nabídek 11.07.2024 20.08.2024 10:00
Zajištění slušného pohřbení – tzv. „sociální pohřby“
podlimitní Příjem nabídek 27.06.2024 23.07.2024 09:00
Poskytování tiskových služeb
podlimitní Příjem nabídek 27.06.2024 07.08.2024 10:00
Technická podpora na akcích pořádaných MČ Praha 8
podlimitní Hodnocení 29.05.2024 18.06.2024 09:00
Gerontologické centrum Šimůnkova – rozšíření denního stacionáře
podlimitní Hodnocení 06.05.2024 04.06.2024 10:00
Předběžná tržní konzultace pro realizaci veřejné zakázky s názvem "Inovativní přístup k přípravě a řešení krizových situací a mimořádných událostí"
podlimitní Zadávání 21.01.2022 31.01.2022 23:59
Návrh architektonického řešení základní školy Rohan, Praha 8
nadlimitní Hodnocení 06.01.2022 01.04.2022 10:00
všechny zakázky