Profil zadavatele: Mateřská škola, Praha 8, Korycanská 14

  • Název: Mateřská škola, Praha 8, Korycanská 14
  • IČO: 60433361
  • Adresa:
    Korycanská 395/14
    18100 Praha
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.praha8.cz/profile_display_965.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-015849

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybavení venkovní polytechnické učebny MŠ Korycanská
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2022 08.06.2022 10:15
Venkovní polytechnická učebna MŠ Korycanská
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2022 08.06.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016