Profil zadavatele: Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52

  • Název: Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52
  • IČO: 63113961
  • Adresa:
    Zenklova 26/52
    180 00 Praha 8 - Libeň
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.praha8.cz/profile_display_802.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-015315
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://zakazky.praha8.cz/zadavatels/ZS_bohumila_hrabala

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup mycího stroje s automatickým posuvem košů do školní jídelny Zenklova
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2022 25.05.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016