Profil zadavatele: Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4

  • Název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4
  • IČO: 60461837
  • Adresa:
    U školské zahrady 1030/4
    18200 Praha 8
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.praha8.cz/profile_display_801.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-013944
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://zakazky.praha8.cz/zadavatel/47/ZMS_u_skolske_zahrady

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Svoz odpadu Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2021 17.05.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016