Profil zadavatele: Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11

  • Název: Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11
  • IČO: 60433299
  • Adresa:
    Hovorčovická 1281/11
    18200 Praha
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.praha8.cz/profile_display_797.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-011986
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://zakazky.praha8.cz/zadavatels/ZS_hovorcovicka

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení