Profil zadavatele: Základní škola, Praha 8, Glowackého 6

  • Název: Základní škola, Praha 8, Glowackého 6
  • IČO: 60433302
  • Adresa:
    Glowackého 555/6
    181 00 Praha 8 - Troja
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.praha8.cz/profile_display_600.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-017722
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://zakazky.praha8.cz/zadavatel/53/ZS_glowackeho

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení