Profil zadavatele: Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6

  • Název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6
  • IČO: 60433230
  • Adresa:
    Lyčkovo náměstí 460/6
    186 00 Praha 8 - Karlín
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.praha8.cz/profile_display_599.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-017724

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení