Profil zadavatele: Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6

  • Název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6
  • IČO: 60433230
  • Adresa:
    Lyčkovo náměstí 460/6
    186 00 Praha 8 - Karlín
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.praha8.cz/profile_display_599.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-017724

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka ICT techniky pro Základní školu a mateřskou školu, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 – detašované pracoviště Pernerova 29, Praha 8
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2019 18.06.2019 10:00
Dodávka gastro vybavení pro výdejnu Základní školy a mateřské školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 – detašované pracoviště Pernerova 29, Praha 8
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2019 18.06.2019 09:30
Dodávka a montáž nábytku pro Základní školu a mateřskou školu, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 – detašované pracoviště Pernerova 29, Praha 8
podlimitní Zadáno 30.05.2019 18.06.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016