Profil zadavatele: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace

  • Název: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace
  • IČO: 00639524
  • Adresa:
    U synagogy 236/2
    18000 Praha 8 - Libeň
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.praha8.cz/profile_display_419.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-030994
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://zakazky.praha8.cz/zadavatel/21/Servisni_stredisko

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„MŠ DOLÁKOVA – VÝSTAVBA SKAUTSKÉ KLUBOVNY“
podlimitní Vyhodnoceno 03.12.2019 20.12.2019 09:00
Výstavba sportovního hřiště ZŠ B. Hrabala, Praha 8
podlimitní Zadáno 06.12.2017 21.12.2017 10:00
Rekonstrukce stravovacího provozu ZŠ Na Slovance
podlimitní Zadáno 15.11.2017 19.12.2017 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016