Profil zadavatele: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace

  • Název: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace
  • IČO: 00639524
  • Adresa:
    U synagogy 236/2
    18000 Praha
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.praha8.cz/profile_display_419.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-030994
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://zakazky.praha8.cz/zadavatel/21/Servisni_stredisko

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Rekonstrukce zázemí softballového hřiště ZŠ Dolákova, Dolákova 1/555, Praha 8 - Bohnice“
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2020 23.11.2020 09:00
Nákup materiálu pro provedení dezinfekce vnitřních prostor budov svěřených do správy SeS a pro provedení dezinfekce dětských hřišť a sportovišť v prostorech ZŠ a Parkurového hřiště Ládví na území MČ Praha 8 v souvislosti s koronavirovou pandemií
podlimitní Zadáno 27.04.2020 05.05.2020 12:00
„MŠ DOLÁKOVA – VÝSTAVBA SKAUTSKÉ KLUBOVNY“
podlimitní Zadáno 03.12.2019 20.12.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016