Profil zadavatele: Městská část Praha 8

  • Název: Městská část Praha 8
  • IČO: 00063797
  • Adresa:
    Zenklova 1/35
    18000 Praha 8 – Libeň
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.praha8.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-006123
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://zakazky.praha8.cz/zadavatel/20/MC_praha_8

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2023
nadlimitní Zadáno 02.11.2022 02.11.2022 10:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2023
nadlimitní Zadáno 02.11.2022 02.11.2022 10:00
Nákup notebooků včetně příslušenství
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2022 08.11.2022 10:00
Tisk a doprava časopisu městské části Praha 8 „Osmička"
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2022 25.10.2022 10:00
Poskytování tiskových služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2022 20.09.2022 09:00
Odstranění stávající stavby - objekty autoservisu na pozemku parc. č. 4030/1, k.ú. Libeň, Praha 8
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2022 23.08.2022 10:00
Bezpečná osmička – služby elektronických komunikací pro městskou část Praha 8 a další organizace
nadlimitní Zadáno 01.08.2022 06.09.2022 10:00
Technická podpora na akcích pořádaných MČ Praha 8
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2022 09.08.2022 10:00
Zajištění servisu drobného dlouhodobého hmotného majetku a drobného hmotného majetku
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2022 12.07.2022 09:00
Projektový management – Základní škola ROHAN
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2022 21.06.2022 09:00
Zajištění úklidových služeb v budovách Úřadu městské části Praha 8 a jejich okolí
nadlimitní Zadáno 03.06.2022 13.07.2022 10:00
Inovativní přístup k přípravě a řešení krizových situací a mimořádných událostí
nadlimitní Vyhodnoceno 20.05.2022 31.08.2022 12:00
Prodloužení supportu na servery
podlimitní Zadáno 19.05.2022 07.06.2022 10:00
Úprava bezmotorové komunikace A2 v úseku Breitfeldova – Negrelliho viadukt
podlimitní Zadáno 19.05.2022 14.06.2022 10:00
Nákup a dodávka drobného dlouhodobého hmotného majetku a drobného hmotného majetku
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2022 23.05.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››