Profil zadavatele: Městská část Praha 8

  • Název: Městská část Praha 8
  • IČO: 00063797
  • Adresa:
    Zenklova 1/35
    18000 Praha 8 – Libeň
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.praha8.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-006123
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://zakazky.praha8.cz/zadavatel/20/MC_praha_8

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Konzultační a poradenské služby pro energetický management
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2023 14.04.2023 10:00
Vybudování parkovacích stání v ulicích Eledrova, Hanouškova a Řešovská, etapa I. – ulice Hanouškova
podlimitní Zadáno 23.03.2023 21.04.2023 09:00
Tisk a doprava časopisu městské části Praha 8 "Osmička"
podlimitní Zadáno 09.03.2023 30.03.2023 10:00
Zajištění provozních a servisních služeb centrální infrastruktury
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2023 21.03.2023 10:00
Správa a údržba kotelen v objektech městské části Praha 8
podlimitní Zadáno 19.01.2023 14.02.2023 10:00
Zajištění konektivity pro objekty ÚMČ Praha 8
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2022 06.12.2022 10:00
Pojištění vozidel MČ Praha 8 a jejich organizací
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2022 29.11.2022 09:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2023
nadlimitní Zadáno 02.11.2022 02.11.2022 10:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2023
nadlimitní Zadáno 02.11.2022 02.11.2022 10:00
Stavební úpravy se změnou užívání části objektu č. ev. 676, k. ú. Libeň
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2022 01.11.2022 10:00
Tisk a doprava časopisu městské části Praha 8 „Osmička"
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2022 25.10.2022 10:00
Poskytování tiskových služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2022 20.09.2022 09:00
Odstranění stávající stavby - objekty autoservisu na pozemku parc. č. 4030/1, k.ú. Libeň, Praha 8
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2022 23.08.2022 10:00
Bezpečná osmička – služby elektronických komunikací pro městskou část Praha 8 a další organizace
nadlimitní Zadáno 01.08.2022 06.09.2022 10:00
Technická podpora na akcích pořádaných MČ Praha 8
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2022 09.08.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››