Profil zadavatele: Městská část Praha 8

  • Název: Městská část Praha 8
  • IČO: 00063797
  • Adresa:
    Zenklova 1/35
    18000 Praha 8 – Libeň
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.praha8.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-006123
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://zakazky.praha8.cz/zadavatel/20/MC_praha_8

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2021 a 2022
nadlimitní Zadáno 08.09.2020 08.09.2020 10:00
Pojištění movitého a nemovitého majetku, odpovědnosti za újmu pro MČ Praha 8 a její organizace
nadlimitní Hodnocení 27.08.2020 05.10.2020 10:00
Nákup 10 kusů velkoobjemových kontejnerů na BRKO
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2020 25.08.2020 09:00
Bezpečná osmička – služby elektronických komunikací pro městskou část Praha 8 a další organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2020 24.08.2020 10:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2021 a 2022
podlimitní Zadáno 04.08.2020 04.08.2020 15:00
Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 oblast J
nadlimitní Zadáno 27.07.2020 01.09.2020 10:30
Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 oblast I
nadlimitní Zadáno 27.07.2020 01.09.2020 10:00
Zajištění servisu drobného dlouhodobého hmotného majetku a drobného hmotného majetku
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2020 04.08.2020 10:30
Nákup plastového rozvodného systému chlazení PE Standard nebo vyššího včetně sběrače
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2020 04.08.2020 09:30
Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 oblast F
podlimitní Zadáno 09.07.2020 04.08.2020 10:00
Zajištění provozní podpory Uniflow
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2020 20.07.2020 09:00
Zajištění slušného pohřbení – sociální pohřby
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2020 07.07.2020 09:30
Analýza možností dalšího nakládání s polyfunkčním objektem Nová Palmovka
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2020 07.07.2020 11:00
Zajištění služeb Cloud computingu pro provoz portálu www.praha8.cz
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2020 07.07.2020 10:00
Nákup a dodávka drobného dlouhodobého hmotného majetku a drobného hmotného majetku
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2020 29.06.2020 09:15
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››