Profil zadavatele: Městská část Praha 8

  • Název: Městská část Praha 8
  • IČO: 00063797
  • Adresa:
    Zenklova 1/35
    18000 Praha 8 – Libeň
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.praha8.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-006123
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://zakazky.praha8.cz/zadavatel/20/MC_praha_8

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování bezpečnostních služeb ve vybraných objektech ÚMČ Praha 8
nadlimitní Příjem nabídek 11.04.2019 27.05.2019 10:00
Tisk a doprava časopisu městské části Praha 8 "Osmička"
podlimitní Hodnocení 11.04.2019 07.05.2019 10:00
Zajištění dodávek originálního spotřebního materiálu ke kopírovacím strojům a tiskárnám pro potřeby ÚMČ Praha 8
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2019 25.03.2019 11:00
Poskytování bezpečnostních služeb ve vybraných objektech ÚMČ Praha 8
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2019 25.03.2019 10:00
Demontáž mobilních kluzišť v roce 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2019 04.03.2019 13:00
Zajištění slušného pohřbení (sociálních pohřbů)
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2018 22.10.2018 10:00
Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná
podlimitní Zadáno 13.09.2018 11.10.2018 09:10
Komunální služby Praha 8 pro rok 2019
nadlimitní Zadáno 13.08.2018 24.09.2018 10:00
Revitalizace parku Dlážděnka - I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2018 20.08.2018 10:00
Revitalizace veřejného prostranství Palmovka - mobiliář a založení vegetace
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2018 23.07.2018 09:00
Dodávky zemního plynu pro MČ Praha 8 a její příspěvkové organizace
nadlimitní Zadáno 09.07.2018 14.08.2018 10:00
PD – Úprava bezmotorové komunikace A2 v úseku Šaldova – Negrelliho viadukt
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2018 19.06.2018 09:00
Úprava projektové dokumentace pro stavbu budovy Nová Palmovka a související inženýrská činnost
nadlimitní Zadáno 30.05.2018 20.06.2018 12:00
Rekonstrukce 6 ks kontejnerových stání v ul. Pomořanská, k.ú. Troja
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2018 06.02.2018 09:00
Rekonstrukce 5 ks kontejnerových stání v ulicích Krosenská a Lešenská, k.ú. Troja
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2018 05.02.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6  ››