Profil zadavatele: Městská část Praha 8

  • Název: Městská část Praha 8
  • IČO: 00063797
  • Adresa:
    Zenklova 1/35
    18000 Praha 8 – Libeň
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.praha8.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-006123
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://zakazky.praha8.cz/zadavatel/20/MC_praha_8

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektové a finanční řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2021 23.11.2021 10:00
Revitalizace parku Dlážděnka – Etapa 1 A
podlimitní Hodnocení 22.10.2021 24.11.2021 09:00
Poskytování tiskových služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2021 26.10.2021 10:00
Vánoční výzdoba MČ Praha 8 v letech 2021 až 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2021 12.10.2021 10:00
Poskytování vyvolávacího a audiovizuálního systému
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2021 13.09.2021 10:00
Tisk a doprava časopisu městské části Praha 8 „Osmička“
podlimitní Zadáno 02.09.2021 20.09.2021 10:00
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na akci „Rekonstrukce a nástavba budovy v užívání Městské policie hl. m. Prahy, na adrese Balabánova 1273/2, Praha 8 - Kobylisy"
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2021 24.08.2021 10:00
Distribuce časopisu městské části Praha 8 "Osmička"
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2021 24.08.2021 09:00
Bezpečná osmička – služby elektronických komunikací pro městskou část Praha 8 a další organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2021 10.08.2021 10:00
Zajištění servisu drobného dlouhodobého hmotného majetku a drobného hmotného majetku
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2021 13.07.2021 10:15
Nákup a dodávka drobného dlouhodobého hmotného majetku a drobného hmotného majetku
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2021 01.06.2021 10:00
Rekonstrukce a nástavba budovy v užívání Městské policie hl. m. Prahy, na adrese Balabánova 1273/2, Praha 8 - Kobylisy
podlimitní Zadáno 15.04.2021 05.05.2021 10:00
Úprava bezmotorové komunikace A2 a A26
podlimitní Zadáno 12.03.2021 10.05.2021 10:00
Technická podpora systémů ICZ e-spis a IS DESA
podlimitní Zadáno 12.03.2021 30.03.2021 10:00
Zajištění a podpora datové konektivity pro objekty ÚMČ Praha 8
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2020 14.12.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››