Profil zadavatele: Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3

info Toto není oficiální Profil zadavatele dle Zákona.

  • Název: Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3
  • IČO: 60433272
  • Adresa:
    Žernosecká 1597/3
    18200 Praha
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.praha8.cz/profile_display_1008.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení