Profil zadavatele: Mateřská škola, Praha 8, Štěpničná 1

  • Název: Mateřská škola, Praha 8, Štěpničná 1
  • IČO: 70919615
  • Adresa:
    Štěpničná 1964/1
    18200 Praha
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.praha8.cz/profile_display_1005.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-027635
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://zakazky.praha8.cz/zadavatels/ms_stepnicna

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka vybavení pro polytechnické zázemí MŠ Štěpničná
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2022 30.08.2022 10:00
Venkovní polytechnické zázemí MŠ Štěpničná
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2022 30.08.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016