Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Povýšení SharePoint na verzi Standard
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2018 15.03.2018 08:00
Aktualizace a strukturalizace projektové dokumentace slaboproudých systémů instalovaných v objektech ÚMČ Praha 8
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2018 15.03.2018 08:00
Zabezpečení dokumentů pro ZMČ dle GDPR
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2018 02.03.2018 08:00
Analytické práce v oblasti správy elektronických dokumentů
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2018 09.02.2018 10:00
Zajištění dodávek a servisu drobného dlouhodobého hmotného majetku a drobného majetku
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2018 12.02.2018 09:00
Výpočetní technika pro provoz LKS ÚMČ P8
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2018 31.01.2018 09:00
Rekonstrukce 6 ks kontejnerových stání v ul. Pomořanská, k.ú. Troja
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2018 06.02.2018 09:00
Rekonstrukce 5 ks kontejnerových stání v ulicích Krosenská a Lešenská, k.ú. Troja
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2018 05.02.2018 09:00
Revitalizace prostranství na pozemku parc. č. 2730/1 a 2730/3, k.ú. Libeň - park U Rokytky
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2018 07.02.2018 11:15
Výstavba chodníku a rekonstrukce kontejner. stání ul. Krosenská, k.ú. Troja
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2018 05.02.2018 10:30
Revitalizace pěší cesty a prostranství kolem pozemku parc. č. 3874, ul. Pivovarnická, k.ú. Libeň
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2018 07.02.2018 09:45
„Stavební úpravy vstupů u bytového domu Krynická, ulice Krynická, k.ú.Troja
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2018 06.02.2018 09:45
Vybudování schodů v parku pod Korábem, parc. č. 3723/12 k. ú. Libeň
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2018 07.02.2018 10:30
Poskytování technické podpory na akcích pořádaných městskou částí Praha 8
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2018 22.01.2018 10:30
Rekonstrukce 10 nadzemních kontejnerových stání - ul. Bojasova a Slancova, pozemek parc. č. 2364/162 k.ú. Kobylisy
VZ malého rozsahu Zadáno 29.12.2017 15.01.2018 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10  ››