Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění servisu drobného dlouhodobého hmotného majetku a drobného hmotného majetku
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek poskytovatele zajistit zákazníkovi servis výpočetní techniky k zajištění řádného provozu Úřadu městské části Praha 8, vyjma serverové infrastruktury.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.praha8.cz)
Kontakt: Mgr. Kateřina Hrazánková - vedoucí odboru právních služeb, e-mail: katerina.hrazankova@praha8.cz, tel.: +420 222 805 657
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR bez uveřejnění výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 13.07.2021 10:15
Datum zahájení: 30.06.2021 13:00