Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Úprava bezmotorové komunikace A2 a A26
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Cyklotrasa A2 bude přeložena na nově vybudovanou komunikaci v úseku od mostu Barikádníků (ul. Vodácká) po odbočení stávající cyklotrasy z ulice Povltavské na stezku pro chodce a cyklisty (ul. U Českých loděnic). V tomto úseku, kde je ve stavu cyklistická doprava vedena ve směru do centra v hlavním dopravním prostoru jako pruh pro cyklisty a v opačném směru po původním chodníku s nevyhovujícími šířkovými parametry, dojde k výstavbě nové stezky pro chodce a cyklisty podél břehu řeky Vltavy.
Stávající stezka pro chodce a cyklisty v ulici U Českých loděnic (mezi ulicí Povltavskou a Voctářovou), po které jsou v určitých úsecích vedeny pražské páteřní cyklotrasy A2 a A26, bude rekonstruována.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.praha8.cz)
Kontakt: Mgr. Kateřina Hrazánková - vedoucí odboru právních služeb, e-mail: katerina.hrazankova@praha8.cz, tel.: +420 222 805 657
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 10.05.2021 10:00
Datum zahájení: 12.03.2021 11:00