Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Snížení energetické náročnosti školských objektů
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem zadávacího řízení je provedení stavebních prací specifikovaných v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách a uzavření smlouvy o dílo za účelem zajištění snížení energetické náročnosti školských objektů na území městské části Prahy 8. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou konkrétně tyto objekty:
PORG Lindnerova
ZŠ Palmovka
ZŠ Ústavní (objekt Bendovka)
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jugoslávská 29, 120 00 Praha 2
Kontakt: vz@mt-legal.com
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 20.07.2018 10:00
Datum předložení nabídky: 05.02.2019 10:00
Datum zahájení: 19.06.2018 15:00