Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: ZŠ A MŠ U ŠKOLSKÉ ZAHRADY 1030/4 – ZATEPLENÍ OBJEKTU A REKUPERACE
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem bude realizace stavebních prací na:
• Projektu č. 1 s názvem „REKUPERACE ZŠ U ŠKOLSKÉ ZAHRADY - REALIZACE SYSTÉMU NUCENÉHO VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ ODPADNÍHO TEPLA“, resp. na dílčí stavbě „ZŠ a MŠ U Školské zahrady, instalace rekuperačních jednotek“ („Stavba 1“) dle projektové dokumentace, která je přílohou č. 1a této zadávací dokumentace a jejímž zhotovitelem je společnost Bomart spol. s r.o., sídlem Ohradní 65, 140 00 Praha 4 – Michle, IČO 250 91 905 („Projektová dokumentace ke Stavbě 1“), a
• Projektu č. 2 s názvem „ZŠ U ŠKOLSKÉ ZAHRADY - PRAHA 8 - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU“, resp. na dílčí stavbě „Zateplení ZŠ U Školské zahrady 1030/4, 182 00 Praha 8, k.ú. Kobylisy“ („Stavba 2“) dle projektové dokumentace, která je přílohou č. 1b této zadávací dokumentace a jejímž zhotovitelem je společnost Skloprojekt spol. s r.o., IČ 16192974, Sokolská 27/341 186 00 Praha 8 – Karlín („Projektová dokumentace ke Stavbě 2“).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.praha8.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 15.01.2019 11:00
Datum zahájení: 22.10.2018 16:00