Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění slušného pohřbení (sociálních pohřbů)
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Jedná se o zajištění cca 100 sociálních pohřbů ročně, a to většinou formou kremace, ale i uložením do hrobu u cizích státních příslušníků nebo osob neznámé totožnosti. Podrobnější specifikace je uvedena v příloze č. 3 této výzvy (Návrh smlouvy).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: U Meteoru 6/147, 18048 Praha 8 – Libeň
Kontakt: Mgr. Kateřina Hrazánková, vedoucí odboru právních služeb ÚMČ Praha 8, tel. 222 805 657, e-mail: katerina.hrazankova@praha8.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 22.10.2018 10:00
Datum zahájení: 01.10.2018 15:00