Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce



Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Účelem stavby nové bezmotorové komunikace Střelničná je rekonstrukce stávajícího severního chodníku podél ulice Střelničné v Praze 8 v úseku mezi křižovatkou s ulicí Binarova a křižovatkou s ulicí Rochlická. Cílem rekonstrukce je umožnit převedení cyklistické dopravy z hlavního dopravního prostoru dopravně zatížené komunikace Střelničná do přidruženého prostoru – na rekonstruovanou bezmotorovou komunikaci.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.praha8.cz)
Kontakt: Mgr. Kateřina Hrazánková, vedoucí odboru právních služeb ÚMČ Praha 8, tel: +420 222 805 657, e-mail: katerina.hrazankova@praha8.cz.

Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 11.10.2018 09:10
Datum zahájení: 13.09.2018 10:00