Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: ZŠ Chabařovická 1125/4 – zateplení objektu a rekuperace
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem bude realizace stavebních prací na:
• Projektu č. 1 s názvem Rekuperace ZŠ Chabařovická – realizace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, resp. na dílčí stavbě „Instalace rekuperačních jednotek“ („Stavba 1“) dle projektové dokumentace, která je přílohou č. 1a této zadávací dokumentace a jejímž zhotovitelem je společnost Bomart spol. s r.o., sídlem Ohradní 65, 140 00 Praha 4 – Michle, IČO 250 91 905 („Projektová dokumentace ke Stavbě 1“), a
• Projektu č. 2 s názvem ZŠ Chabařovická – Praha 8 - snížení energetické náročnosti objektu, resp. na dílčí stavbě „Snižování spotřeby energie“ („Stavba 2“) dle projektové dokumentace, která je přílohou č. 1b této zadávací dokumentace a jejímž zhotovitelem je společnost Le Nut Group s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Symfonická 1496/9, PSČ 158 00, IČO 458 00 162 („Projektová dokumentace ke Stavbě 2“).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: U synagogy 236/2
18000 Praha 8 - Libeň
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 11.10.2018 10:00
Datum zahájení: 18.06.2018 17:00