Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Revitalizace parku Dlážděnka - I. etapa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou vegetační úpravy a odstranění stávajících drobných staveb, plotů, zídek vč. základů a podezdívek, které jsou součástí celkového návrhu revitalizace parku Dlážděnka na pozemcích MČ Praha 8 parc. č. 699/1, 693 a parc. č. 647/22 na k. ú. Libeň.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: U Meteoru 6/147
18048 Praha 8 – Libeň
Kontakt: Mgr. Kateřina Hrazánková, vedoucí odboru právních služeb ÚMČ Praha 8, tel. 222 805 657, e-mail: katerina.hrazankova@praha8.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR bez uveřejnění výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 20.08.2018 10:00
Datum zahájení: 17.07.2018 11:00