Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ZŠ A MŠ U ŠKOLSKÉ ZAHRADY 1030/4 – ZATEPLENÍ OBJEKTU A REKUPERACE
Odesílatel Pavlína Šiberová
Organizace odesílatele Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace [IČO: 00639524]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.01.2019 17:49:18
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení ZD dne 4.1.2019, přičemž lhůta pro podání nabídek je stanovena na 15.1.2019. Zadavatel v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ vzhledem k opožděnosti žádosti není povinen poskytnout vysvětlení. Současně zadavatel připomíná, že dodavatelům byly zadávací podmínky dostupné již od 22.10.2018, tedy se dodavatelé měli možnost s dostatečným předstihem s podmínkami VZ seznámit a případné dotazy či žádosti o vysvětlení směřovat zadavateli včas.