Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ZŠ A MŠ U ŠKOLSKÉ ZAHRADY 1030/4 – ZATEPLENÍ OBJEKTU A REKUPERACE
Odesílatel Pavlína Šiberová
Organizace odesílatele Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace [IČO: 00639524]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.11.2018 15:30:21
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

V příloze naleznete Vysvětlení č. VIII ZD.


Přílohy
- vysvětlení ZD VIII. - ZŠ U Školské zahrady.pdf (1.25 MB)
- Příloha č. 1 Vysvětlení VIII - Aktualizovaná Příloha č. 2b) ZD - Soupis prací a výkaz výměr ke Stavbě 2.xlsx (163.34 KB)