Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ZŠ A MŠ U ŠKOLSKÉ ZAHRADY 1030/4 – ZATEPLENÍ OBJEKTU A REKUPERACE
Odesílatel Pavlína Šiberová
Organizace odesílatele Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace [IČO: 00639524]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.11.2018 15:46:50
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

V příloze naleznete vysvětlení ZD č. VI a příslušné přílohy.


Přílohy
- vysvětlení ZD VI. - ZŠ U Školksé zahrady.pdf (1.23 MB)
- příloha č. 1 vysvětlení ZD VI. - stavební povolení ZŠ U Školské zahrady Rekuperace.pdf (319.41 KB)
- příloha č. 2 vysvětlení ZD VI. - ZŠ UŠZ Rekuperace Vyjádření hygiena.pdf (125.62 KB)
- příloha č. 3 vysvětlení ZD VI. - ZŠ UŠZ Rekuperace Vyjádření HZS.pdf (104.10 KB)
- příloha č. 4 vysvětlení ZD VI. - ZŠ UŠZ Rekuperace Vyjádření OŽP.pdf (151.62 KB)