Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná
Odesílatel Martina Loucká
Organizace odesílatele Městská část Praha 8 [IČO: 00063797]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.09.2018 13:07:54
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 - Výkaz/Výměr


Přílohy
- Vysvetleni_c._1_ZD_s_el_podp_.pdf (316.95 KB)
- Dodatečné informace 1.zip (316.01 KB)