Veřejná zakázka: Provádění sečí na území MČ Praha 8 do ukončení užšího řízení ev. č. OVZ/2017/0026

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 78
Systémové číslo VZ: P17V00000078
Evidenční číslo zadavatele: OVZ/2017/0036
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-022668
Datum zahájení: 08.08.2017
Nabídku podat do: 09.08.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provádění sečí na území MČ Praha 8 do ukončení užšího řízení ev. č. OVZ/2017/0026
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služby údržby zeleně spočívající v sečení travnatých ploch včetně sběru, odvozu a likvidace posečené hmoty na území městské části Praha 8.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zadavatel využívá možnosti použití jednacího řízení bez uveřejnění dle ust. § 63 odst. 5 Zákona, jelikož jsou splněny podmínky stanovené Zákonem:
  1. Nastala krajně naléhavá - Objektivně hrozí, že pokud by dále docházelo ke vzrůstu trávy, možní dodavatelé by nebyli z technických důvodů schopni provést seč, resp. by tato mohla být provedena za podstatně vyšší cenu. Dále by došlo k degradaci neposečené travní plochy, tímto by mohla městské části Praha 8 vzniknout škoda značného rozsahu. Zároveň by tak došlo k porušení právních předpisů týkajících se životního prostředí. Vzniklá situace tak vyžaduje okamžité řešení, které nesnese odkladu a dochází při ní k ohrožení zdraví lidí a nebezpečí škody velkého rozsahu, resp. vznik takového ohrožení či nebezpečí bezprostředně hrozí.
  2. Situace byla nepředvídatelná a zadavatel ji svým jednáním nezpůsobil – Zadavatel nemohl předvídat, že vítězný Dodavatel v rámci nadlimitní veřejné zakázky „Údržba zeleně – sečení trávy a hrabání listí“, ev. číslo zakázky OVZ/2016/0054, nebude plnit své smluvní povinnosti a zároveň zadavatel využil veškerých právních možností k tomu, aby zabránil, resp. sankcionoval toto neplnění (vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny, uplatnění smluvních pokut, přeúčtování nákladů náhradního plnění) a s ohledem na to, že nedošlo k nápravě, byl zadavatel nucen od smlouvy odstoupit.
  3. Z časových důvodů nelze realizovat zakázku prostřednictvím jiného zadávacího řízení, a to ani ve zkrácených lhůtách, resp. zadavatel vyhlásil dne 15. 6. 2017 užší řízení se stejným předmětem plnění, které však ještě není ukončeno.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 8
 • IČO: 00063797
 • Poštovní adresa:
  Zenklova 1/35
  18000 Praha 8 – Libeň
 • Název oddělení: OPS
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-006123

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zenklova 1/35
18000 Praha 8 – Libeň

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky