Veřejná zakázka: Provádění zimní údržby chodníků a schodišť

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 111
Systémové číslo VZ: P17V00000111
Evidenční číslo zadavatele: OVZ/2017/0073
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.11.2017
Nabídku podat do: 21.11.2017 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provádění zimní údržby chodníků a schodišť
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je:
1.Zimní údržba chodníků a schodišť včetně posypu posypovým materiálem (štěrk – max. frakce 4/8 mm) na plochách vymezených Pasportem zeleně, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy, konkrétně na plochách s kódem 11, které mají výměru 54 037 m2, a na plochách s kódem 4, které mají výměru 85 788 m2 (společně dále jen „dotčené plochy“), a to vždy pouze na výzvu objednatele - předpokládaná četnost 10x ročně.
2.Metení chodníků a schodišť po zimě (úklid posypového materiálu) na dotčených plochách – četnost 1x ročně, a to na pouze na výzvu objednatele (nejpozději do 31. 3. 2017).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 8
 • IČO: 00063797
 • Poštovní adresa:
  Zenklova 1/35
  18000 Praha 8 – Libeň
 • Název oddělení: OPS
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-006123

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6/147, 180 48 Praha 8 - Libeň

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky